Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt dokument som reglerar makarnas egendom över vad som ska tillhöra makarna gemensamt, det vill säga vad som ska vara giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket och måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. 

I ett äktenskap är utgångspunkten att all egendom är gemensam, så kallad giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska då all egendom delas lika, oavsett vem som betalt för egendomen eller om egendomen tillhörde den ene maken redan innan äktenskapet. Genom att reglera egendomen i ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att hela eller delar av giftorättsgodset ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan även ha betydelse vid den ene makens bortgång. Ett äktenskapsförord kan då skydda den kvarvarande makens egendom mot den avlidnes särkullbarn (barn från tidigare förhållande).

Har du frågor kring äktenskapsförord eller önskar vår hjälp med upprättande av ett äktenskapsförord, är du välkommen att kontakta oss. 

Behöver du juridisk hjälp? Vi hjälper dig!

Kontakt

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.