Föräldrar har ett gemensamt ansvar för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrar har en underhållsskyldighet tills barnet fyller 18 år, eller till dess att barnet fyllt 21 år om barnet går i skolan. Ett underhållsbidrag kan under vissa förutsättningar begäras retroaktivt. 

Underhållsbidraget ska, beroende på föräldrars samlade ekonomiska förmåga, täcka hela eller delar av barnets levnadskostnader så som mat, boende och kläder, barnomsorgskostnader så som förskoleavgift, och eventuella andra utgifter. Det kan även röra sig om kostnader för fritidsaktiviteter, medicin m.m. 

Om barnet bor växelvis hos föräldrarna, fullgör respektive förälder sin underhållsskyldighet den veckan de har barnet boende hos sig. Om ett barn bor mer hos den ena föräldern, kan den andre föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag. 

Föräldrar kan själva komma överens om underhållsbidragets storlek och träffa avtal om underhållsbidraget. Om föräldrar inte kommer överens kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Föräldrar kan även få hjälp via Försäkringskassan att räkna ut storleken på ett underhållsbidrag. I de fall föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek, och Försäkringskassans underhållsstöd inte täcker barnets behov eller föräldrarna har en god ekonomi, kan man vända sig till en advokat för hjälp. Vi på C & C Advokater AB har lång erfarenhet av tvister om underhållsbidrag och kan bistå dig med avtalsskrivning och vid en domstolsprocess om underhållsbidrag. Kontakta oss om du har frågor eller vill boka tid för ett rådgivningsmöte.

Vad kostar det?

I tvister om underhållsbidrag kan du under vissa förutsättningar, som framgår av din hemförsäkring, utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen. Rättskyddet täcker i regel 80 % av dina advokatkostnader. Saknar du hemförsäkring eller inte har rätt att använda dig av rättsskyddet, kan du i vissa fall istället ansöka om rättshjälp. 

Behöver du juridisk hjälp? Vi hjälper dig!

Kontakt

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.