Misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som förordnar den offentlige försvararen, och du har då rätt att begära den advokat du önskar. 

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Beroende på din inkomst kan du i det fall du blir dömd, bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden. Blir du frikänd blir du inte återbetalningsskyldig. I de fall du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita en advokat som privat försvarare. Du står då själv för kostnaden.  

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare i alla typer av brottmål och har lång och gedigen erfarenhet. Vi arbetar alltid för att respekten för dina rättigheter iakttas av polis, åklagare och domstol och att du får en rättvis behandling. 

Utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott kan ett målsägandebiträde utses för dig. Det är tingsrätten som förordnar målsägandebiträdet, och du har då rätt att begära den advokat du önskar.  Som målsägandebiträde ger vi dig hjälp och stöd inför och under en rättegång och hjälper dig att föra talan om skadestånd. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten. 

I det fall ett barn har utsatts för brott kan tingsrätten förordna om en särskild företrädare om den misstänkte är vårdnadshavare för barnet eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt. En särskild företrädare tillvaratar barnets intressen under processen och för talan om skadestånd. 

Välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss eller om du har frågor angående uppdraget som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare.
 

Behöver du juridisk hjälp? Vi hjälper dig!

Kontakt

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.